Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.

Wetenschappelijk onderzoek in de praktijk

Eén van ons kwam haar tegen in de supermarkt. Het is alweer een tijdje geleden dat de behandeling is afgerond. “Wat leuk! Hoe gaat het?” Positieve berichten. Thuis geen slaande ruzies meer. Leuke stage, bijna elke dag heen. Altijd prettig om dit soort berichten te horen en binnen het team te delen. Verbazend en hoopgevend hoe het na jaren tobben beter gaat. Zal het komen omdat ze ouder is geworden? Was die stage toch de gouden greep? Of heeft de behandeling door het F-ACT Jeugdteam bijgedragen? En op welke manier dan? Dat gaat deels onderzocht worden en we doen mee.
Meer lezen…

Onderzoek naar gezinsgericht werken in de Justitiële Jeugdinrichting: dataverzameling afgerond

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) heeft onderzoek verricht naar Gezinsgericht werken in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Waar zijn de onderzoekers de afgelopen vier jaar mee bezig geweest? Als promovenda van dit onderzoeksproject wil ik u daarover graag iets vertellen.
Meer lezen…

Ik wil hulp, geen vragenlijsten

Iedereen die hulp zoekt in de ggz wordt, nog voor de start van de behandeling, gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Ouders moeten lijsten over de problemen en het functioneren van hun kind invullen en kinderen ouder dan 12 jaar zelf ook. Als onderzoeker ben ik daar blij mee, omdat het veel en interessant materiaal oplevert, maar toen ik onlangs zelf zo’n lijst moest invullen ontdekte ik hoe vreselijk het is om al die stomme vragen te beantwoorden.Meer lezen…