Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.

Krappe schoenen, Passend Onderwijs – deel 1

Mijn jongens zijn nog vrij jong. Net als alle jonge kinderen hebben ze veel speelruimte nodig. Ook met weinig financiële middelen blijft er nog voldoende over om met ze te doen. Zwemmen in de recreatieplas bijvoorbeeld of bezoekjes aan speeltuinen in Meer lezen…

De zorg in de Nederlandse Justitiële Jeugdinrichting is zo slecht nog niet

In mijn vorige post stond ik stil bij wat we in Nederland kunnen leren van de Nieuw-Zeelandse aanpak van criminele jongeren. Zoals al blijkt uit de reactie van Peter Hulshof, die in dat land heeft gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater, kent de Meer lezen…

Weinig neuroimaging onderzoek bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Er is nog niet veel neuroimaging onderzoek gedaan bij kinderen en jongeren na een traumatische ervaring, vooral naar het effect van behandeling. Veel minder dan bijvoorbeeld bij ADHD of autisme. En dat is vreemd als je ziet hoe belangrijk de gevolgen Meer lezen…

Hoe gevaarlijk zijn gewelddadige games?

Onlangs stond ik midden in de nacht in de rij voor Game Mania. De winkel ging om middernacht open omdat de vijfde editie van Grand Theft Auto (GTA) uitkwam. Ik heb twee zonen (15 en 17) die deze game (18+ trouwens) graag spelen. Zij moesten de Meer lezen…

Is er nog jeugd-GGZ na de Jeugdwet?

Op 5 september was de hoorzitting van de vaste Kamercommissie van VWS over de Jeugdwet. Voor deze hoorzitting waren 36 mensen uitgenodigd, maar de vertegenwoordiging uit de GGZ was wel heel beperkt. Niet qua kwaliteit, want Robert Vermeiren is Meer lezen…

ADHD: leuk, lastig of allebei?

Regelmatig worden ouders van kinderen met ADHD geconfronteerd met een discussie over ADHD. Bestaat het wel of is het een uitvinding van de farmaceutische industrie? Stellen professionals de diagnose niet te snel en te vaak? Zijn die pilletjes wel Meer lezen…

Protecting the children of Europe

European Society for Child and Adolescent Psychiatry

Child and adolescent psychiatrists in Europe have all the options. Yes, many of us are brilliant. I have met researchers from Estonia who are at anything less but at a World Top Level. I have seen that clinical training programs in Turkey have unique Meer lezen…

Een nieuwe behandeling voor kinderen met angst en dwang: anders leren denken

Cognitieve gedragstherapie is voor veel problemen de beste behandeling. Ook voor problemen met angst en dwang. Die therapie is echter niet altijd even makkelijk. Vooral het cognitieve gedeelte ervan is voor veel kinderen en hun behandelaars Meer lezen…

Lage ziektelast per definitie niet altijd laag

Geachte mevrouw Schippers, In april van dit jaar heeft het College voor Zorgverzekeringen u middels een technisch rapport geïnformeerd over een ‘Lage ziektelast’-bepaling, met als doel een bezuiniging van ruim 1 miljard te kunnen genereren. Een Meer lezen…

De aanhouder wint

Volharding loont bij de behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Als aan het einde van een standaardbehandeling de dwangklachten niet over zijn, kan het zin hebben om de cognitieve gedragstherapie langer voort te zetten, ook zonder Meer lezen…

Allemaal meedoen!

Het autisme, ADHD, en/of de licht verstandelijke beperking van onze zonen Jerry en Sidney: mensen houden er niet altijd rekening mee. Soms worden ze er keihard op afgewezen. Toen ze klein waren waarschuwden andere ouders hun kinderen niet met onze Meer lezen…

Jeugdwet: heilloze hang naar een heilsidee

De socioloog Frank Furedi, altijd goed voor een pakkend citaat, schrijft: “Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn beleidsmakers steeds meer geneigd om op kinderen te rekenen als een instrument voor verbetering van de maatschappij”. Ook in Meer lezen…

De nieuwe jeugdwet gaat niet over jeugd, noch over opvoeding

De stelselwijziging – de decentralisatie van alle jeugdhulp naar de gemeenten – wordt beschreven in de nieuwe jeugdwet. Wat een gekke naam eigenlijk. Hebben we ook een ‘volwassenenwet’? Of een ‘ouderenwet’? De nieuwe jeugdwet gaat niet over de jeugd. Meer lezen…