Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.
Wouter Meijer

Over Wouter Meijer

secretaris van Stichting Quality Assurance E-health (QAEH) | arts | lid NEN-normcommissie | Informatiebeveiliging in de zorg | liefhebber van patiëntrechten

Patiëntveiligheid bij E-health door samenwerking

E-health gaat niet alleen om techniek, maar grijpt ook in op processen en verantwoordelijkheden in de jeugd-ggz. Natuurlijk is het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag en de behoeften van cliënten en behandelaars, en om een business case te ontwikkelen (jargon voor: het moet ook financieel kunnen). Maar daarnaast is ook erg belangrijk om rekening te houden met de risico’s van de inzet van E-health, ten gunste van de patiëntveiligheid.
Meer lezen…