Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.
Mattijs Janssen

Over Mattijs Janssen

Samen met Sandra trotse ouder van Emely & Kris (add, adhd/odd) | baasje hyperactieve labrador Zoë | grafische vakidioot | Red Bull & social media junkie | diehard fan van de adhd-glossy

Afscheid

De afgelopen jaren heeft het schrijven van stapels blogs me door veel moeilijke periodes geholpen. Enkele onderwerpen waren te heftig en belandden in de prullenmand, andere werden geplaatst op verschillende websites zoals De Kennis – Blogs van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de ADHD-glossy, Balans Digitaal, de CDA-website, Balans Magazine, KissItForward, Hoezo Anders, Helden in Spijkerbroek en Het Kind.

De vele positieve reacties uit mijn omgeving en op social media gaven me de kracht om door te gaan. De wetenschap dat we niet het enige gezin waren die zo hard moesten strijden maakte me verdrietig maar gaf me ook steun.

Meer lezen…

2016 – 2017

2016 was voor velen een heftig jaar, politici vlogen elkaar in de haren, staatsgrepen en dictaturen volgden elkaar in rap tempo op, de media bleek nog steeds vooringenomen over Psychofarmaceutica, en wat betreft de Jeugdwet kwam (helaas) zo’n beetje alles uit wat ouders en professionals voorspelden. We kregen veelal het gevoel dat de wereld elke dag een beetje slechter werd.

Maar was dat wel zo?

Was 2016 werkelijk zo… en zo ja, wat gaan we er dan doen in 2017?
Meer lezen…

Passend onderwijs: te mooi om waar te zijn?

Sander Dekker is er helemaal vol van: Passend onderwijs, dé oplossing voor alle problemen waarbij kinderen optimaal kunnen presteren tegen veel lagere kosten. In theorie is de Wet Passend onderwijs een briljant idee: ieder kind krijgt een opleiding op maat, daarbij rekening houdend met de achtergrond en de bagage van het kind zelf. De praktijk blijkt in vele gevallen verre van ideaal te zijn. 
Meer lezen…

Vol (maar waarom?)

Je ziet het aan me maar je snapt het niet. Hoe hard ik ook probeer, ik kan me nergens toe zetten. Mijn hoofd zit vol. Overvol met gevoelens, gedachten en emoties die keihard door elkaar schreeuwen om de meeste aandacht.
Meer lezen…

Meer mijzelf

Nee, ik was echt niet ongeïnteresseerd de laatste keer dat we elkaar spraken. Ik probeerde werkelijk te volgen wat je me probeerde te vertellen. Ik discussieerde alleen mee met alle andere gesprekken die in de kamer plaatsvonden. Alleen niet hardop. Nee, ik was me niet bewust dat ik halverwege het gesprek ineens met iemand anders bezig was. Ik was toch al met hem in gesprek? O, wacht… Dat was niet hardop.

Meer lezen…

(Ont)Zorgen over de jeugd-ggz

Ouders hebben altijd zorgen over de toekomst van hun kinderen. De wereld wordt steeds harder, de focus is uitsluitend gericht op economische groei en de samenleving lijkt verder dan ooit af te stevenen op een gewelddadige climax. De zorgen van ouders met een zorgintensief kind liggen wat dichter bij huis. Een opsomming:
Meer lezen…

ADHD + medicijn = oplossing? Was het maar zo simpel

Iets meer dan een jaar geleden schreef ik mijn eerste blog waarin ik de zoektocht naar de juiste medicatie voor mijn zoon Kris (inmiddels 5) beschreef. Er ging destijds geen dag voorbij zonder dat er potloden, pennen en scharen door de klas en door huis werden geslingerd. Na een intensieve zoektocht ging Kris over naar het speciaal onderwijs en startte hij met het slikken van het medicijn methylfenidaat. Wat gebeurde daarna? Werkte de medicatie zoals we wilden? Was er vrede in huis? Wat voor dromen hadden we voor de toekomst?
Meer lezen…

Stekeblind

Stekeblind moeten we de afgelopen jaren zijn geweest. Stekeblind, moeten ook de leraren, huisartsen en psychologen zijn geweest toen we om hulp vroegen met de problemen die we tegenkwamen met onze dochter. De signalen waren er: slaapproblemen, concentratieproblemen, cijfers op school die vanaf groep vier achteruit gingen, hoofdpijn, buikpijn, stemmen in haar hoofd, onverklaarbare stemmingswisselingen en onverwachte heftige reacties op kleine problemen.Meer lezen…