Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.
Marjolijn Bergman

Over Marjolijn Bergman

kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter | actief in de paardensport | vrijwilliger Helen Dowling Instituut | wandelen met de honden

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Je zal maar in de situatie zitten dat je een kind of jongere thuis hebt met complexe psychiatrische problemen en dat hij of zij niet de zorg kan krijgen die nodig is. Omdat het geld bij de gemeente op is, omdat de voor jouw kind passende zorg niet is ingekocht, omdat je de reiskosten of eigen bijdrage niet kunt betalen, omdat er bepaald wordt dat je eerst opvoedondersteuning moet krijgen, of omdat je met je kind naar een specifieke psychiater wilt, maar er door de transitie geen vrije artsenkeuze meer is.
Meer lezen…