Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.
Else de Haan

Over Else de Haan

hoogleraar psychologie bij de UvA (Onderwijskunde) en de Bascule | behandelt kinderen met ernstige dwangstoornissen | onderzoekt emotionele stoornissen bij kinderen en jongeren | gek op zeilen, roeien en zwemmen en woont daarom ook op het water

Op eigen kracht in het gareel

Het belangrijkste uitgangspunt van de nieuwe Wet op de Jeugdhulp is ‘eigen kracht’ . Ouders en kinderen met problemen moeten vooral geholpen worden weer van hun eigen mogelijkheden, hun eigen kracht, gebruik te maken. Hoe zij daarmee geholpen worden mogen ze straks echter niet zelf bepalen. Dat doet de gemeente waarin zij wonen. Hoe is dat te rijmen met het uitgangspunt ‘eigen kracht’?Meer lezen…

Een nieuwe behandeling voor kinderen met angst en dwang: anders leren denken

Cognitieve gedragstherapie is voor veel problemen de beste behandeling. Ook voor problemen met angst en dwang. Die therapie is echter niet altijd even makkelijk. Vooral het cognitieve gedeelte ervan is voor veel kinderen en hun behandelaars ingewikkeld. We hebben nu een andere methode: Cognitive Bias Modification (CBM). Deze methode is heel wat eenvoudiger dan de gebruikelijke. We gaan onderzoeken of deze methode goed werkt.

Meer lezen…

Eigen kracht is niet altijd de oplossing

In de nieuwe Wet op de Jeugdzorg spreekt onze regering vrijwel alleen over eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, ontzorgen, inschakelen van sociale netwerken, demedicaliseren en normaliseren. Die nieuwe wet gaat over alle hulp aan jongeren: de jeugdzorg, de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking, de kinderbescherming, de reclassering, de forensische hulpverlening en de jeugd-ggz. Geldt die wet echt voor de kinderen die bij de kinder- en jeugdpsychiatrie komen? Ik kan het bijna niet geloven.Meer lezen…