Iedere gemeente heeft een goed ingevoerde belangenbehartiger of particuliere vertegenwoordiging nodig voor meedenken met het beleid over de nieuwe Jeugdwet.
Over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.

Gemeente en inwoners, aan het werk!

We zitten niet stil. Met nog veel openstaande vraagstukken in de uitvoering van het nieuwe beleid binnen het gehele sociale domein, zijn veel ouders begonnen met contacten te leggen met hun gemeente. De pas aangenomen nieuwe Jeugdwet heeft de kinderen om wie het gaat mét hun ouders op grote afstand gezet. De beleidsvrijheid van gemeenten zorgt er namelijk voor dat ouders ieder hun eigen strategie moeten bedenken in hun lobby voor waarborging en continuïteit voor goede zorg en passend onderwijs. Hierdoor is adequate onderlinge afstemming lastig. Belangrijk is dat iedere gemeente een goed ingevoerde belangenbehartiger of particuliere vertegenwoordiging heeft voor meedenken over de Jeugdwet.

Opzoeken en verbinden

Binnen de gemeente waar ik woon zie ik positieve ontwikkelingen. Organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden van onderwijs, ouderplatform, ondersteuningsplanraad, raadslieden en ouders zijn bezig elkaar op te zoeken om samen nog eens goed te kijken of we niets over het hoofd zien. Men erkent het belang van de samenhang tussen het Passend Onderwijs en de Jeugdwet. Dankzij de door de raad unaniem aangenomen motie ‘Ouderbetrokkenheid’ kunnen ouders meedenken en adviseren binnen de besluitvormingen voor het nieuwe beleid. Daarom ga ik er vanuit dat de gemeente waar ik woon het goed regelt.

Kennisachterstand

Hoe anders is het in andere gemeenten. Links en rechts hoor ik in gesprekken met ouders dat zij bij raadsleden en wethouders bot vangen wanneer ze aangeven mee te willen denken over wat goed is voor deze kinderen. Ouders beroepen zich echter op de Memorie van Antwoord, pagina 7 ‘Rechtsbescherming’, waarin staat dat de Jeugdwet de gemeente verplicht haar inwoners te betrekken bij het vormen van het beleid. Ouders realiseren zich dat veel gemeentefunctionarissen in het dagelijks leven niet tot nauwelijks te maken hebben en krijgen met de complexe zorg voor onze kinderen met een verstandelijke, lichamelijke, neurologische of psychiatrische handicap. De gemeenten kunnen deze kennisachterstand inlopen door deze ouders en ervaringsdeskundigen nu te betrekken bij de ontwikkeling, uitwerking en uitvoering van het beleid!

WMO

Pas deze goedkope methode eveneens toe binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoor uw zorgvrager, want zo voorkom je schrijnende situaties als versleten zitkussens in rolstoelen. Nu al worden die niet op tijd vervangen omdat de afschrijvingstermijn hiervan nog niet verstreken is! De zorgvrager betrekken in het hele proces kan zo maar verrassende besparingen opleveren. Al was het maar in de kosten op bezwaar- en beroepprocedures. Echter, de grootste winstpost bereik je door afschrijvingstermijnen op WMO-producten niet langer letterlijk op te volgen. Zo voorkom je onacceptabele bijkomende lichamelijke ongemakken van de zorgvrager, die ervoor zorgen dat de overheid de beoogde bezuiniging natuurlijk nooit haalt. Zoek daarom nu, in aanloop naar de transformatie binnen het domein, de zorgvrager op. En leer hoe u, als gemeente, zijn of haar kennis en ervaring kunt inpassen in uw beleid.

Passend Onderwijs in relatie tot jeugdhulp

Leerlingen van het cluster 4 onderwijs (ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek) moeten zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs blijven. Tevens ligt er het voornemen om cluster 4 leerlingen te herindiceren om te onderzoeken hoeveel er terug kunnen naar het reguliere onderwijs. Tot op heden is het onduidelijk om hoeveel leerlingen het gaat en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. Er worden nu al richtinggevende besluiten genomen, maar komen die wel overeen met hoe het er straks uit gaat zien? Ook vraag ik me af wat de indicatoren zijn bij de herindicaties van deze leerlingen. Wie moet terug en waarom? En houdt men daarbij rekening met de risico’s waarmee deze zeer prikkelgevoelige kinderen na terugplaatsing te maken krijgen? Zij komen immers plotsklaps in veel grotere klassen terecht waardoor het percentage kinderen dat uitvalt stijgt, het ziekteverzuim oploopt, meer gedragsproblematiek ontstaat in een klas. Met een hoog risico op thuiszitters met onderwijsachterstanden tot gevolg! Komt er een aangepaste didactiek voor cluster 4 leerlingen? En hoe verloopt de ondersteuning bij aansluiting met leeftijdsgenoten zonder cluster 4 indicatie? Het regulier onderwijs kan deze veelvoud aan prikkels, in tegenstelling tot het speciaal onderwijs, nauwelijks naar beneden bijstellen. Hier zien we hoe belangrijk de samenhang tussen het Passend Onderwijs en de Jeugdwet (jeugd-ggz) is. Kwetsbare kinderen laten zich niet leiden door een budget.

Ouders van deze kinderen komen echter ook (weer) onder zware druk te staan, waardoor zij gepaste onderwijs-, psychiatrische en gezinsondersteunde begeleiding moeten zoeken. Het is dan niet onwaarschijnlijk dat óók de druk op de huisarts, de gezinscoach en het wijkteam op termijn onevenredig hoog gaat worden. Voor de beeldvorming: na een zeer prikkelvolle schooldag nemen deze leerlingen die opgebouwde spanning ook mee naar huis. Ouders krijgen daarmee een onnodige extra verzwaring van hun toch al hoge zorglast, die ze maar moeten zien te combineren met hun baan. Het is niet ondenkbaar dat de uitval door overbelasting bij deze gezinnen zal toenemen.

Oproep

Wees als college en gemeenteraad niet terughoudend bij het betrekken van de belanghebbende rechtspersonen binnen het beleid. Zie het als een kans!
Vergeet niet dat mensen met een ondersteunings- of zorgvraag reeds ervaringsdeskundigen zijn met ideeën over hoe het mogelijk beter (goedkoper) transformatie4ageregeld kan worden. Laat als gemeente uw inwoner in deze ‘participatiemaatschappij’ niet achter met een ‘participatieplicht’. Initieer als gemeente daarom zelf de participatie, zodat ouders zich voldoende vertegenwoordigd weten. Als we dan zoiets groots als deze decentralisatie moeten doen, laten we het dan samen gelijk goed doen! Op naar 1-1-2015!

Met dank aan mijn inspirator Josée von Weijhrother (senior onderwijsconsultant)

Angelique Bergsma Over Angelique Bergsma

moeder van twee jongens | gek op paarden | maatschappelijk betrokken | actief voor o.a. Balans, Per Saldo en Platform Verontruste Ouders | heel blij met adhd-magazine SUZAN!¡ | pikt graag terrasje met vriendinnen

Reacties

  1. Avatar Saskia Voshol zegt

    Goed gedaan Liek, Trots op je!

  2. Goed verwoord Angelique!!!

  3. mooi en zeer duidelijk geschreven,
    liefs mam

  4. @JvWeijhrother blog @DeKennis in samenwerking met jou http://t.co/g81ZyNy1DA

  5. ‘Gemeenten en Inwoners, aan het werk!’ Blog @DeKennis http://t.co/g81ZyNy1DA #WMO #passendonderwijs #jeugdwet #participatie #samenwerken

  6. Gemeente en inwoners, aan het werk! http://t.co/ZXAKj302KM Interessant!

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten